Bác sỹ tại Pk có trình
độ thạc sỹ, tiến sỹ

Bác sỹ thực hiện hơn
ca chữa bệnh

Bệnh nhân được tư
vấn cùng bác sỹ

ĐẶT HẸN KHÁM BỆNH

Được Sở Y Tế cấp phép

Cơ sở uy tín, chất lượng

Bảo mật, an toàn

Phòng khám nam khoa 52 Nguyễn Trãi

gói khám ưu đãi

 • Gói khám vô sinh nam

 • Gói viêm nhiễm nam

 • Gói khám bao quy đầu

 • Gói khám các loại bệnh xã hội ...

 • gói khám chức năng sinh lý

 • Gói khám sức khỏe sinh sản -vô sinh nữ

 • Gói khám Lộ tuyến CTC phụ khoa

 • Gói khám viêm nhiễm phụ khoa

ĐẶT HẸN ONLINE

Điều khoản dịch vụ

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN  SỬ DỤNG CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn biểu thị sự đồng ý của bạn với các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này, không sử dụng trang web này!

Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Trang web không cung cấp tư vấn y tế

Nội dung của trang web chuyenkhoasinhsan.net, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, hình ảnh và các tài liệu khác được tạo bởi phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi hoặc được lấy từ những người cấp phép của Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi và các tài liệu khác có trên trang web chuyenkhoasinhsan.net (gọi chung là “Nội dung”) chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nội dung không nhằm thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp y tế đủ điều kiện khác với bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có liên quan đến một tình trạng y tế. Không bao giờ bỏ qua lời khuyên y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn tìm kiếm nó vì những gì bạn đã đọc trên trang web chuyenkhoasinhsan.net

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có một trường hợp khẩn cấp y tế, hãy gọi bác sĩ của bạn hoặc 911 ngay lập tức. Phòng khám Đa khoa 52 Nguyễn Trãi không khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ xét nghiệm cụ thể, bác sĩ, sản phẩm, quy trình, ý kiến ​​hoặc thông tin khác có thể được đề cập trên trang web. Việc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi, nhân viên tại phòng khám 52 Nguyễn Trãi, những người khác xuất hiện trên trang web theo lời mời của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi hoặc những khách truy cập khác vào trang web đều tự chịu rủi ro.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng ta cam kết bảo đảm riêng tư của lũ trẻ. Bạn nên lưu ý rằng trang web này không có ý định hoặc được thiết kế để thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ người nào chúng tôi thực sự biết là trẻ em dưới 13 tuổi.

Sử dụng nội dung

Nội dung được đăng trên Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền ở Việt Nam và ở nước ngoài. Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi cho phép bạn xem hoặc tải xuống một bản sao Nội dung duy nhất cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn nếu bạn bao gồm thông báo bản quyền ở cuối tài liệu, ví dụ: “© 2019, Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi, LLC. Bảo lưu mọi quyền” và thông báo bản quyền và quyền sở hữu khác có trong Nội dung. Bất kỳ quy tắc đặc biệt nào về việc sử dụng một số phần mềm nhất định và các mục khác có thể truy cập trên trang web chuyenkhoasinhsan.net đều có thể được đưa vào những nơi khác trong trang web và được đưa vào các Điều khoản và Dịch vụ này bằng cách tham khảo.

Tiêu đề cho nội dung vẫn thuộc về phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi hoặc người cấp phép của Nội dung. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào không được các Điều khoản và Điều kiện này cho phép rõ ràng là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Nội dung và các tính năng khác có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo theo quyết định biên tập của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây được dành cho phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi và người cấp phép của nó.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Dịch vụ nào, việc cho phép sử dụng nội dung của bạn sẽ tự động chấm dứt và bạn phải hủy ngay lập tức mọi bản sao bạn đã tạo từ bất kỳ phần nào của nội dung.

Trách nhiệm của Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi và sự cấp phép

Khi sử dụng trang web chuyenkhoasinhsan.net, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện có thể nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền tài phán của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi và các nhà cung cấp của nó. Theo đó, phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi không chịu trách nhiệm hoặc liên quan đến sự chậm trễ, thất bại, gián đoạn hoặc tham nhũng của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác được truyền tải liên quan đến việc sử dụng chuyenkhoasinhsan.net.

Trang web chuyenkhoasinhsan.net và Nội dung được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi, người cấp phép và nhà cung cấp của nó không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào về những điều sau:

Độ chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ, tính hiện tại hoặc tính kịp thời của nội dung, phần mềm, liên kết hoặc thông tin liên lạc được cung cấp trên hoặc thông qua việc sử dụng trang web chuyenkhoasinhsan.net.

Sự hài lòng của bất kỳ quy định nào của chính phủ yêu cầu tiết lộ thông tin về các sản phẩm thuốc theo toa hoặc phê duyệt hoặc tuân thủ bất kỳ công cụ phần mềm nào liên quan đến nội dung có trên trang web chuyenkhoasinhsan.net.

Trong mọi trường hợp, phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web chuyenkhoasinhsan.net hoặc Nội dung, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, tra tấn hay bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, và liệu phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi, nhà cấp phép, nhà cung cấp của nó, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên trang web chuyenkhoasinhsan.net đều được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi, người cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên Trang web của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi chỉ chịu trách nhiệm đối với mức độ thiệt hại thực tế mà bạn phải chịu, không vượt quá 1000 USD. Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi, người cấp phép, nhà cung cấp của nó, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên trang web chuyenkhoasinhsan.net không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích cá nhân nào, bao gồm tử vong, do bạn sử dụng hoặc sử dụng sai trang web, Nội dung hoặc khu vực công cộng (như được định nghĩa dưới đây). Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng trang web, bất kỳ nội dung hoặc khu vực công cộng nào đều phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện dẫn đến hành động đó. Các biện pháp khắc phục theo các Điều khoản và Dịch vụ này là độc quyền và được giới hạn ở những điều khoản được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Dịch vụ này. Hoặc khu vực công cộng phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện làm phát sinh hành động đó. Các biện pháp khắc phục theo các Điều khoản và Dịch vụ này là độc quyền và được giới hạn ở những điều khoản được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Dịch vụ này. hoặc Khu vực công cộng phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện làm phát sinh hành động đó. Các biện pháp khắc phục theo các Điều khoản và Dịch vụ này là độc quyền và được giới hạn ở những điều khoản được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Dịch vụ này.

Nội dung người dùng và nội dung gửi

Thông tin cá nhân bạn gửi tới phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi được điều chỉnh bởi  chính sách quyền riêng tư của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi . Trong phạm vi có sự không nhất quán giữa Thỏa thuận này và  Chính sách quyền riêng tư của phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi , thỏa thuận này sẽ điều chỉnh.

Trang web chứa chức năng và các lĩnh vực tương tác khác,  bao gồm blog, bảng tin, hỏi bài đăng chuyên gia của chúng tôi, đánh giá của người dùng về thông tin thuốc, đánh giá của người dùng trên danh mục Bác sĩ, v.v. (gọi chung là “khu vực công cộng”) cho phép người dùng đăng hoặc tải lên nội dung và các thông tin khác, bao gồm nhận xét, hình ảnh, câu hỏi, đánh giá và các tài liệu khác ( nội dung người dùng trên mạng ).

Người dùng cũng có thể tải lên Nội dung người dùng thông qua sự hiện diện thương hiệu chính thức của chúng tôi trên các nền tảng truyền thông xã hội và hashtag có thương hiệu, bao gồm, nhưng không giới hạn Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram và Pinterest, (gọi chung là ” nền tảng truyền thông xã hội “). Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hoặc truyền bất kỳ thông tin liên lạc hoặc nội dung người dùng thuộc bất kỳ loại nào tới khu vực công cộng hoặc nền tảng truyền thông xã hội vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên nào.

Bằng cách gửi thông tin liên lạc hoặc nội dung người dùng đến khu vực công cộng hoặc nền tảng truyền thông xã hội, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Dịch vụ này và các chính sách áp dụng khác, như của chúng tôi hướng dẫn đánh giá. Phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi có quyền xóa nội dung người dùng vì bất kỳ lý do gì, bao gồm Nội dung người dùng mà chúng tôi cho rằng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc các chính sách khác của chúng tôi, chẳng hạn như nguyên tắc đánh giá của chúng tôi .

Bằng cách gửi bất kỳ thông tin liên lạc hoặc Nội dung người dùng nào đến khu vực công cộng hoặc Nền tảng truyền thông xã hội, bạn cũng đồng ý rằng việc gửi đó là không bảo mật cho tất cả các mục đích. Điều quan trọng cần lưu ý là phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi không chịu trách nhiệm về hoạt động, điều khoản sử dụng hoặc chính sách của bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào. Trước khi sử dụng bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào, bạn nên xem lại các điều khoản sử dụng và chính sách của mình, bao gồm cả chính sách quyền riêng tư của nó.

Nếu bạn gửi bất kỳ nội dung nào hoặc đăng nội dung người dùng lên khu vực công cộng hoặc nền tảng truyền thông xã hội, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi hoặc truyền tới phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi qua email, (bao gồm cả qua các địa chỉ email được liệt kê trên trang “Liên hệ với chúng tôi”) hoặc nội dung xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên nào. Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh kinh doanh nào cho phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi qua email, bạn đồng ý rằng việc gửi đó là không bảo mật cho tất cả các mục đích.

Nếu bạn gửi bất kỳ nội dung nào hoặc đăng nội dung người dùng lên khu vực công cộng hoặc nền tảng truyền thông xã hội hoặc nếu bạn gửi bất kỳ thông tin, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh kinh doanh nào cho phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi bằng email , bạn sẽ tự động cấp hoặc bảo đảm rằng chủ sở hữu của nội dung hoặc trí tuệ đó bất động sản đã cấp cho phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi một quyền miễn phí, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, không độc quyền, hoàn toàn có thể cấp phép và sử dụng, tái tạo, tạo các tác phẩm phái sinh từ, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, chỉnh sửa, phân phối, thực hiện, và hiển thị công khai nội dung gửi hoặc nội dung người dùng đó trong bất kỳ phương tiện hoặc phương tiện nào, hoặc bất kỳ hình thức, định dạng hoặc diễn đàn nào được biết đến hoặc sau đây được phát triển.

Phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi có thể cấp phép cho các quyền của mình thông qua nhiều cấp phép. Nếu bạn muốn giữ bất kỳ thông tin, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh kinh doanh nào ở chế độ riêng tư hoặc độc quyền, không gửi chúng đến khu vực công cộng hoặc nền tảng truyền thông xã hội hoặc gửi tới phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi qua email. Chúng tôi cố gắng trả lời mọi email một cách kịp thời, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm như vậy.

Đệ trình của người dùng – Tập tin hình ảnh, video, âm thanh

Bạn đồng ý chỉ đăng hoặc tải lên phương tiện (như ảnh, video hoặc âm thanh) trên trang web chuyenkhoasinhsan.net hoặc nền tảng phương tiện truyền thông xã hội mà bạn đã tự mình hoặc bạn có tất cả các quyền để truyền tải và cấp phép  và không vi phạm nhãn hiệu, bản quyền, quyền riêng tư, hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ người nào khác. Hình ảnh hoặc video của những người nổi tiếng và hình ảnh hoạt hình hoặc truyện tranh thường có bản quyền của chủ sở hữu.

Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi bất kỳ phương tiện nào có chứa Thông tin nhận dạng cá nhân  (như tên, số điện thoại, địa chỉ email hoặc URL trang web) của bạn hoặc của bất kỳ ai khác. Tải lên phương tiện như hình ảnh hoặc video của người khác mà không có sự cho phép của họ bị nghiêm cấm.

Bằng cách tải lên bất kỳ phương tiện truyền thông nào trên trang web chuyenkhoasinhsan.net hoặc nền tảng truyền thông xã hội, bạn đảm bảo rằng bạn có sự cho phép của tất cả những người xuất hiện trên phương tiện của bạn để bạn đóng góp và cấp quyền được mô tả trong tài liệu này. Không bao giờ đăng ảnh hoặc video về hoặc với người khác trừ khi bạn có sự cho phép rõ ràng của họ.

Nghiêm cấm tải lên phương tiện truyền thông dưới bất kỳ hình thức nào  có biểu hiện ghét, lạm dụng, hình ảnh xúc phạm hoặc hành vi khiêu dâm, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào theo luật hoặc quy định hiện hành hoặc nếu không có thể mâu thuẫn với các Điều khoản và Dịch vụ này,  chính sách quảng cáo  hoặc chính sách bảo mật của phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi .

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tải lên bất kỳ tài liệu nào chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã , tệp hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc trang web này.

Bằng cách tải lên bất kỳ phương tiện truyền thông nào trên trang web chuyenkhoasinhsan.net hoặc nền tảng phương tiện truyền thông xã hội như ảnh hoặc video: (a) bạn cấp cho phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi một quyền vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép đầy đủ để sử dụng, sao chép, in, hiển thị công khai, tái tạo, sửa đổi, đăng, truyền tải, tạo tác phẩm phái sinh từ và phân phối phương tiện truyền thông và bất kỳ tài liệu nào có trong phương tiện truyền thông; (b) bạn xác nhận rằng bất kỳ người nào trong hình trên phương tiện đã gửi (hoặc, nếu trẻ vị thành niên, cha mẹ / người giám hộ hợp pháp của họ) ủy quyền cho phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi sử dụng, sao chép, in, hiển thị công khai, sao chép, sửa đổi, xuất bản, đăng, truyền tải, tạo các tác phẩm phái sinh từ và phân phối phương tiện truyền thông và bất kỳ tài liệu nào có trong phương tiện đó; và (c) bạn đồng ý bồi thường cho phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi và các chi nhánh, giám đốc, cán bộ và nhân viên của mình và giữ họ vô hại trước mọi khiếu nại và chi phí, kể cả phí luật sư,

Phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi có quyền xem xét tất cả các phương tiện trước khi gửi đến trang web và xóa bất kỳ phương tiện nào vì bất kỳ lý do gì, bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bảo mật

Phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi có một số công cụ cho phép bạn ghi lại và lưu trữ thông tin. Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng không có người trái phép nào có quyền truy cập vào mật khẩu hoặc tài khoản phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi của bạn. Bạn có trách nhiệm: (1) kiểm soát việc phổ biến và sử dụng tên đăng nhập, tên hiển thị và mật khẩu; (2) ủy quyền, giám sát và kiểm soát quyền truy cập và sử dụng tài khoản và mật khẩu phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi của bạn; (3) thông báo kịp thời cho phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi nếu bạn tin rằng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn đã bị xâm phạm hoặc nếu có bất kỳ lý do nào khác bạn cần hủy kích hoạt mật khẩu.

Để gửi email cho chúng tôi, hãy sử dụng liên kết “Liên hệ với chúng tôi” nằm ở cuối mỗi trang của trang web của chúng tôi. Bạn cấp cho phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi và tất cả những người hoặc tổ chức khác có liên quan đến hoạt động của trang web có quyền truyền, theo dõi, truy xuất, lưu trữ, và sử dụng thông tin của bạn liên quan đến hoạt động của trang web. Phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi không thể và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thông tin nào bạn gửi, hoặc việc sử dụng hoặc lạm dụng thông tin của bạn hoặc bên thứ ba sử dụng hoặc sử dụng các công cụ và dịch vụ phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi.

Nguyên tắc nội dung người dùng

Nếu bạn sử dụng hoặc đăng nội dung người dùng trên khu vực công cộng, chẳng hạn như bảng tin, blog, hỏi chuyên gia của chúng tôi hoặc danh mục bác sĩ của chúng tôi hoặc đăng trên bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào, bạn phải tự chịu trách nhiệm về thông tin liên lạc của mình, hậu quả của đăng các thông tin liên lạc đó và sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ thông tin liên lạc nào được tìm thấy trong khu vực công cộng hoặc trên nền tảng truyền thông xã hội.

Phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi và những người cấp phép của nó không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ thông tin liên lạc nào trong khu vực công cộng hoặc trên nền tảng truyền thông xã hội. Trong trường hợp bạn cảm thấy bị đe dọa hoặc tin rằng người khác đang gặp nguy hiểm, bạn nên liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương ngay lập tức. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có một trường hợp khẩn cấp y tế, hãy gọi bác sĩ của bạn hoặc 115 ngay lập tức.

Khi xem xét việc được phép sử dụng khu vực công cộng và nền tảng truyền thông xã hội, bạn đồng ý rằng các hành động sau đây sẽ cấu thành vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản và Dịch vụ này:

 • Sử dụng khu vực công cộng hoặc nền tảng truyền thông xã hội cho bất kỳ mục đích nào vi phạm luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế;
 • Đăng tài liệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác hoặc quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác;
 • Đăng tài liệu bất hợp pháp, tục tĩu, phỉ báng, đe dọa, quấy rối, lạm dụng, vu khống, thù hận hoặc gây bối rối cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác được xác định bởi phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi theo quyết định riêng của mình;
 • Đăng quảng cáo hoặc thu hút doanh nghiệp;
 • Sau khi nhận được cảnh báo, tiếp tục làm gián đoạn dòng đối thoại thông thường hoặc đăng các bình luận không liên quan đến chủ đề đang thảo luận (trừ khi rõ ràng cuộc thảo luận ở dạng tự do);
 • Gửi thư chuỗi hoặc sơ đồ kim tự tháp;
 • Mạo danh người khác;
 • Phân phối virus hoặc mã máy tính có hại khác;
 • Thu hoạch, cạo hoặc thu thập thông tin về người khác, bao gồm địa chỉ email, mà không cần nhận dạng của họ để đăng hoặc xem bình luận;
 • Cho phép bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác sử dụng nhận dạng của bạn để đăng hoặc xem bình luận
 • Đăng cùng một ghi chú nhiều lần hoặc “gửi thư rác”; hoặc là
 • Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc thưởng thức khu vực công cộng, nền tảng truyền thông xã hội hoặc trang web, hoặc theo phán quyết của phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi, khiến phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi hoặc bất kỳ khách hàng hoặc nhà cung cấp nào của họ phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc bất lợi nào thuộc bất kỳ loại nào.

Các đánh giá được đăng trên Danh mục bác sĩ phải tuân theo nguyên tắc đánh giá của phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi .

Phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi bảo lưu quyền (nhưng không bắt buộc) để thực hiện bất kỳ hoặc tất cả những điều sau đây:

 • Ghi lại cuộc đối thoại trong các phòng chat công cộng.
 • Điều tra một cáo buộc rằng (các) giao tiếp không tuân thủ các điều khoản của phần này và xác định theo quyết định riêng của mình để xóa hoặc yêu cầu xóa (các) giao tiếp.
 • Xóa các thông tin liên lạc lạm dụng, bất hợp pháp hoặc gây rối hoặc nếu không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này.
 • Chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào bất kỳ hoặc tất cả các khu vực công cộng hoặc trang web chuyenkhoasinhsan.net khi vi phạm các Điều khoản và Dịch vụ này.
 • Theo dõi, chỉnh sửa hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin liên lạc nào trong Khu vực công cộng hoặc trên Nền tảng truyền thông xã hội.
 • Chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ (các) giao tiếp nào được đăng trên trang web chuyenkhoasinhsan.net, bất kể (các) giao tiếp đó có vi phạm các tiêu chuẩn này hay không.

phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi hoặc người cấp phép của nó không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với người dùng trang web chuyenkhoasinhsan.net hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác về hiệu suất hoặc không tuân thủ các hoạt động nói trên.

Quảng cáo, Tìm kiếm và Liên kết đến các Trang web khác

Phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi cũng có thể chọn một số trang web làm phản hồi ưu tiên cho cụm từ tìm kiếm bạn nhập và phòng khám có thể đồng ý cho phép nhà quảng cáo phản hồi các cụm từ tìm kiếm nhất định với quảng cáo hoặc nội dung được tài trợ.

Phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi không khuyến nghị và không xác nhận nội dung trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên thứ ba được liên kết, các trang web được đóng khung trong trang web chuyenkhoasinhsan.net, các trang web của bên thứ ba được cung cấp dưới dạng kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo của bên thứ ba và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc độ chính xác của chúng. Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba có nguy cơ của riêng bạn và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó. Phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi không xác nhận bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc điều trị nào được quảng cáo trên trang web. Để biết thêm thông tin, đọc của chúng tôi chính sách quảng cáo và chính sách bảo mật của chúng tôi  .

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp của nó, không bị tổn hại và chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và giải quyết bao gồm nhưng không giới hạn, phí pháp lý và kế toán hợp lý, dẫn đến từ, hoặc bị cáo buộc là kết quả từ: (a) việc bạn sử dụng trang web, (b) bất kỳ nội dung người dùng nào bạn đăng hoặc tải lên, (c) việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ Nội dung người dùng nào hoặc (d) bạn vi phạm các Điều khoản này và Dịch vụ.

Chung

Phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi có địa chỉ tại số 52 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội  không khẳng định rằng người quản lý trang web của phòng khám Đa Khoa 52 nguyễn Trãi hoặc bất kỳ trang web nào trên trang chuyenkhoasinhsan.net và nội dung đều phù hợp hoặc có thể được tải xuống bên ngoài Hoa Kỳ. Quyền truy cập vào nội dung có thể không hợp pháp bởi một số người hoặc ở một số quốc gia nhất định. Nếu bạn truy cập chuyenkhoasinhsan.net từ bên ngoài Việt Nam, bạn sẽ tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp của khu vực pháp lý của mình.

Các điều khoản sau tồn tại khi hết hạn hoặc chấm dứt thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì: trách nhiệm, đệ trình của người dùng, đệ trình của người dùng – hình ảnh, video, tệp âm thanh, bồi thường, quyền tài phán và thỏa thuận hoàn chỉnh.

Quyền hạn

Bạn hoàn toàn đồng ý rằng quyền tài phán độc quyền cho bất kỳ tranh chấp nào với phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web chuyenkhoasinhsan.net, cư trú tại các tòa án của Hà Nội và bạn cũng đồng ý  rõ ràng với việc thực thi quyền tài phán cá nhân tại các tòa án của Hà Nội liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào, bao gồm mọi khiếu nại liên quan đến phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cán bộ, giám đốc, nhà cung cấp viễn thông và nhà cung cấp nội dung.

Các Điều khoản và Dịch vụ này được điều chỉnh bởi luật pháp nội bộ của Hà Nội, mà không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc luật pháp. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Dịch vụ này bị coi là vô hiệu bởi bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền tài phán, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Dịch vụ này, sẽ vẫn có hiệu lực. Việc từ bỏ bất kỳ Điều khoản và Dịch vụ nào sẽ được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác.

Thông báo và Thủ tục gỡ xuống; và Đại lý Bản quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có thể truy cập trên hoặc từ trang web đều vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa các tài liệu đó (hoặc truy cập) khỏi trang web này bằng cách liên hệ với đại lý bản quyền của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi (được xác định bên dưới) và cung cấp thông tin sau:

Xác định tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm. Vui lòng mô tả công việc và nếu có thể bao gồm một bản sao hoặc vị trí (ví dụ: URL) của phiên bản được ủy quyền của tác phẩm.

Xác định tài liệu mà bạn cho là vi phạm và vị trí của tài liệu đó. Vui lòng mô tả tài liệu và cung cấp cho chúng tôi URL của nó hoặc bất kỳ thông tin thích hợp nào khác sẽ cho phép chúng tôi xác định vị trí của tài liệu.

Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có) của bạn.

Một tuyên bố rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc khiếu nại sử dụng các tài liệu không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép.

Một tuyên bố rằng thông tin mà bạn đã cung cấp là chính xác và cho biết rằng “theo hình phạt khai man”, bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Chữ ký hoặc tương đương điện tử từ người giữ bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền.

Địa chỉ của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi về các vấn đề bản quyền liên quan đến trang web này như sau:

 • Phòng Khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi
 • Địa chỉ số 52 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Gmail: 52nguyentrai@gmail.com
 • Hoặc gọi: 03.56.56.52.52

Trong nỗ lực bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi duy trì chính sách chấm dứt, trong những trường hợp thích hợp, đối với người đăng ký và chủ tài khoản của trang web là người vi phạm nhiều lần.

Hoàn thành thỏa thuận

Trừ khi được cung cấp rõ ràng trong một “thông báo pháp lý” cụ thể trên trang web chuyenkhoasinhsan.net, các Điều khoản và Dịch vụ này và chính sách bảo mật của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi đối với việc sử dụng trang web và nội dung của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi.

Cảm ơn bạn đã hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi hi vọng bạn thấy trang web chuyenkhoasinhsan.net hữu ích và thuận tiện để sử dụng!

Cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 12 năm 2019

© 2019 Bản quyền các bài viết thuộc phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi

Các bài viết của phòng khám chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102678020 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 30/08/2019

×

ĐẶT HẸN ONLINE