Bác sỹ tại Pk có trình
độ thạc sỹ, tiến sỹ

Bác sỹ thực hiện hơn
ca chữa bệnh

Bệnh nhân được tư
vấn cùng bác sỹ

ĐẶT HẸN KHÁM BỆNH

Được Sở Y Tế cấp phép

Cơ sở uy tín, chất lượng

Bảo mật, an toàn

Phòng khám nam khoa 52 Nguyễn Trãi

gói khám ưu đãi

 • Gói khám vô sinh nam

 • Gói viêm nhiễm nam

 • Gói khám bao quy đầu

 • Gói khám các loại bệnh xã hội ...

 • gói khám chức năng sinh lý

 • Gói khám sức khỏe sinh sản -vô sinh nữ

 • Gói khám Lộ tuyến CTC phụ khoa

 • Gói khám viêm nhiễm phụ khoa

ĐẶT HẸN ONLINE

Chính sách quảng cáo

Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi chấp nhận quảng cáo trên mạng của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi từ các bên thứ ba (” Nhà quảng cáo “), có thể bao gồm các biểu ngữ, huy hiệu, quảng cáo theo ngữ cảnh và nội dung do Nhà quảng cáo tạo hoặc cung cấp. Ngoài ra, như được sử dụng trong chính sách này, các thuật ngữ “Quảng cáo” và “Dịch vụ quảng cáo” bao gồm các biểu ngữ, mô-đun, liên kết, microsites, quảng cáo gốc và nội dung khác được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho Nhà quảng cáo. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính khách quan của Quảng cáo của họ. Các hướng dẫn sau đây đã được Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi thiết lập để chi phối các khía cạnh khác nhau của Quảng cáo trên các thuộc tính trong chuyenkhoasinhsan.net

Các nguyên tắc trong chính sách này chi phối các vấn đề như chấp nhận Quảng cáo của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi, cách Quảng cáo được hiển thị trên chuyenkhoasinhsan.net và xóa Quảng cáo khỏi chuyenkhoasinhsan.net. Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi có toàn quyền và tuyệt đối đối với việc giải thích và thi hành chính sách này và tất cả các vấn đề khác liên quan đến Quảng cáo trên chuyenkhoasinhsan.net. Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi có thể thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình bằng cách đăng chính sách sửa đổi lên Tài sản phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi hiện hành.

Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi có toàn quyền quyết định các loại Quảng cáo sẽ được chấp nhận và hiển thị trên chuyenkhoasinhsan.net và trong mọi trường hợp, phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi sẽ không chấp nhận bất kỳ Quảng cáo nào được coi là chứng thực của (các) sản phẩm và / hoặc dịch vụ được quảng cáo hoặc cho công ty quảng cáo, sản xuất, phân phối hoặc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ.

Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi sẽ không cố ý chấp nhận Quảng cáo rằng, theo ý kiến ​​của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi là thực tế không chính xác và tốt cho sức khỏe.

Có một số loại Quảng cáo nhất định mà phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi sẽ không cho phép trên chuyenkhoasinhsan.net bất cứ lúc nào. Những loại này bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

Các sản phẩm bất hợp pháp, phản cảm, không hiệu quả hoặc  nguy hiểm ( phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi có quyền xác định thế nào là phản cảm, không hiệu quả hoặc nguy hiểm )

Tài liệu lừa đảo, lừa đảo, bất hợp pháp, gây hiểu lầm hoặc xúc phạm.

Tài liệu xuyên tạc, chế giễu, phân biệt đối xử (thật hay ngụ ý) hoặc tấn công một cá nhân hoặc nhóm trên cơ sở tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, khuyết tật hoặc bất kỳ tình trạng nào khác được coi là không phù hợp với chuyenkhoasinhsan.net

 • Rượu
 • Vũ khí, vũ khí, đạn dược hoặc pháo hoa
 • Bài bạc
 • Nội dung khiêu dâm hoặc các chủ đề liên quan
 • Sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức
 • Mô phỏng tin tức hoặc trường hợp khẩn cấp
 • Tài liệu quảng cáo trực tiếp sản phẩm đến hoặc nhằm thu hút trẻ em dưới 13 tuổi
 • Phương tiện hoặc tin nhắn cho hoặc tham chiếu các trò chơi video hoặc nội dung được xếp hạng “M”
 • Yêu cầu dịch vụ hoặc sản phẩm không hợp lý, không có khả năng hoặc bất thường
 • Tin nhắn phương tiện hoặc hình ảnh nhấp nháy hoặc flash
 • Phương tiện truyền thông hoặc tin nhắn có chứa giảm cân “thần kỳ” không có căn cứ hoặc tuyên bố chữa bệnh phóng đại khác
 • Các đơn vị quảng cáo bắt chước các chức năng của máy tính hoặc biểu thị một cách giả định một máy tính hoặc chức năng khác sẽ hợp lý với người dùng trung bình để coi là một lý do để nhấp vào đơn vị

Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi nhận ra và duy trì sự tách biệt giữa nội dung biên tập của Quảng cáo và phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi. Tất cả Quảng cáo trên chuyenkhoasinhsan.net sẽ được xác định rõ ràng và rõ ràng. Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi sẽ không cho phép bất kỳ Quảng cáo nào trên chuyenkhoasinhsan.net không được xác định với nhãn “Quảng cáo”, “Từ nhà quảng cáo của chúng tôi”, “Thông tin từ ngành” hoặc một chỉ định tương tự cho biết Quảng cáo đang được cung cấp bởi hoặc nhân danh Nhà quảng cáo.

Nhấp chuột vào Quảng cáo chỉ có thể liên kết người dùng cuối với trang web của Nhà quảng cáo hoặc với khu vực nội dung được tài trợ có liên quan trên thuộc tính của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi.

Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi giữ quyền độc quyền để xác định bất kỳ và tất cả các kết quả tìm kiếm cho thông tin cụ thể theo từ khóa hoặc chủ đề được hiển thị trên chuyenkhoasinhsan.net dựa trên kết quả tìm kiếm được phân phối của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi. Nội dung được liệt kê trong kết quả tìm kiếm được hiển thị với nguồn của nó, ví dụ: “Tin tức phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi” hoặc “Bài báo tạp chí”. Nếu Quảng cáo xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, nó được dán nhãn như vậy. Ngoài ra, phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi cung cấp một khu vực riêng trên trang kết quả tìm kiếm của một số Thuộc tính người dùng phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi nhất định chỉ hiển thị Quảng cáo.

Như được mô tả trong siêu liên kết “Quảng cáo của Google” trong phần Quảng cáo của Google trên các trang Tìm kiếm thuộc tính người dùng phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi hiện hành, các “Quảng cáo của Google” này là Quảng cáo được mua bởi các công ty muốn có liên kết đến trang web của họ xuất hiện liền kề với kết quả tìm kiếm để đáp ứng với các điều khoản cụ thể.

Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi có quyền quyết định bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình cho dù họ sẽ chấp nhận, từ chối, hủy bỏ hoặc xóa Quảng cáo khỏi chuyenkhoasinhsan.net. Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo nào mà Quảng cáo sẽ thực hiện mà không có lỗi trên tất cả các nền tảng, bao gồm cả trang web và ứng dụng di động.

Trách nhiệm của Nhà quảng cáo là tuân thủ tất cả các luật và quy định trong và ngoài nước áp dụng cho Quảng cáo của mình trong chuyenkhoasinhsan.net (và bao gồm tất cả các truyền thuyết, tiết lộ và tuyên bố được yêu cầu về mặt pháp lý trong Quảng cáo đó), bao gồm nhưng không giới hạn các hướng dẫn hiện hành của FDA đối với Quảng cáo của bác sĩ (DTP) và trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC). Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi sẽ không giám sát việc tuân thủ các luật và quy định đó. Tuy nhiên, phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi có quyền xem xét tất cả Quảng cáo về việc tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành và, nếu phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi nhận thấy bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm tiềm năng nào đối với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc về các nguyên tắc này, phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi có thể xóa Quảng cáo khỏi chuyenkhoasinhsan.net.

Không Quảng cáo trên chuyenkhoasinhsan.net sẽ bao gồm bất kỳ pixel, thẻ, thùng chứa flash hoặc bất kỳ loại mã phần mềm thu thập thông tin nào khác (bất kỳ pixel, thẻ, mã hoặc thiết bị nào như “Pixel”) hoặc sẽ đặt bất kỳ đèn hiệu, cookie hoặc bộ sưu tập thông tin nào khác các thiết bị trên trình duyệt của người dùng chuyenkhoasinhsan.net trừ khi được phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi chấp thuận rõ ràng bằng văn bản. Nếu phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi chấp thuận đưa Pixel vào quảng cáo, thì trừ khi và chỉ trong phạm vi phê duyệt đó có ngoại lệ rõ ràng, (i) Nhà quảng cáo không được sử dụng Pixel đó để thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào (PII) đối với mọi thông tin người dùng của phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi, (ii) không có Pixel nào có thể là flash hoặc dựa trên đối tượng, (iii) Pixel có thể bị chặn và mọi cookie được đặt có thể bị xóa bởi cài đặt trình duyệt của người dùng,

© 2019 Bản quyền các bài viết thuộc phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi

Các bài viết của phòng khám chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102678020 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 30/08/2019

×

ĐẶT HẸN ONLINE